เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องแรกของโลก


ประวัติความเป็นมาของเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยใน Blog นี้  ผู้เขียนได้เรียบเรียงจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ทรงคุณค่า  3  แหล่งด้วยกันคือ

  1. หนังสือเรื่องประวัติพิมพ์ดีดและเรื่องน่าสนใจ  โดยอาจารย์วารินทร์  สินสูงสุด (หอสมุดกลาง  จุฬาฯ)
  2. เว็บไซต์ Talkng Machine .org
  3. รายงานการวิจัยของสฤษดิ์  ปัตตะโชติ  ที่เสนอต่อสภาวิจัยแห่งชาติ (ห้องสมุดสภาวิจัยแห่งชาติ)

เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย  เกิดขึ้นเมื่อ Edwin Hunter Mcfarland ชาวอเมริกัน  ซึ่งรับราชการ ในตำแหน่งเลขานุการส่วนพระองค์  ในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ  เสนาบดีกระทรวงธรรมการ  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  5  ได้มีแนวความคิดที่จะสร้างเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยขึ้น

Mcfarland-Smith

พระอาจวิทยาคม (น้องชาย)  และโรงงานสมิทพรีเมียร์ในนิวยอร์ค

จึงได้เดินทางกลับไปประเทศสหรัฐอเมริกา  เพื่อสำรวจหาโรงงานที่สามารถผลิตเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ในที่สุดก็ได้โรงงาน Smith Premier ซึ่งอยู่ที่กรุงนิวยอร์คเป็นผู้ผลิตให้  โดย Mcfarland เป็นผู้คิดแบบและควบคุมการผลิต  จนกระทั่งสำเร็จเป็นเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยชนิดแป้นอักษร  7  แถว  ทำงานแบบตรึงแคร่อักษร (fixed carriage typed typewriter)  ซึ่งสามารถใช้งานได้ดี  แต่ในขณะออกแบบแป้นอักษรไทยเพื่อบรรจุลงในแผงแป้นอักษรนั้น  ปรากฏว่า Mcfarland ได้ลืมบรรจุตัวอักษร “ฃ” (ขอ  ขวด)  และ  ฅ (คอ  คน)  ลงไปด้วย  แต่โชคดีที่ยังมีอักษรอื่นที่พ้องเสียงสามารถใช้แทนกันได้  จึงถือได้ว่า Edwin Hunter Mcfarland คือ  ผู้คิดประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยได้เป็นคนแรก

First-Thai-typewriter

เครื่องพิมพ์ดีดไทยสมิทพรีเมียร์แบบแป้นพิมพ์  7  แถว (1  ตัวอักษรต่อ  1  แป้น)

หลังจากนั้นในปี  พ.ศ.2435 Mcfarland ได้นำเครื่องพิมพ์ดีดดังกล่าวเข้ามาถวายพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  5  ซึ่งพระองค์ได้ทรงทดลองพิมพ์และเป็นที่พอพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง  เราจึงถือว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  5  เป็นนักพิมพ์ดีดไทยคนแรก  ซึ่งต่อมาได้ทรงสั่งซื้อเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย Smith Premier จำนวน  17  เครื่องเข้ามาใช้ในราชการ  แต่เนื่องจากเครื่องพิมพ์ดีดชนิดนี้มีแป้นอักษรถึง  7  แถว  จึงไม่สามารถใช้วิธีการพิมพ์สัมผัสอย่างในปัจจุบันได้  ต้องพิมพ์โดยวิธีใช้นิ้วเคาะทีละแป้นต่อมา Mcfarland ได้เดินทางกลับไปสหรัฐฯ  และอยู่ที่นั่นจนกระทั่งถึงแก่กรรมในปี  พ.ศ.2438  นายแพทย์ George B. Mcfarland หรืออำมาตย์เอก พระอาจวิทยาคม  ซึ่งเป็นน้องชายก็ได้รับสืบทอดกิจการเครื่องพิมพ์ดีดของพี่ชายมาไว้และได้นำไปตั้งแสดงและสาธิตในร้านทำฟันของตนเอง  จนเป็นที่รู้จักและสนใจของประชาชนอย่างมาก  ดังนั้น Mcfarland จึงได้สั่งซื้อเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย Smith Premier เข้ามาจำหน่าย  โดยตั้งร้านที่หัวมุมถนนเจริญกรุงตัดกับถนนวังบูรพา  ชื่อร้าน Smith Premier Store ในปี  พ.ศ.2441

smith_ad

ต่อ มาภายหลังบริษัท Smith Premier ประเทศอเมริกา  ได้ขายสิทธิบัตรการผลิตให้แก่บริษัท Remington และบริษัท Remington ก็ได้ปรับปรุงเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยให้เป็นแบบที่สามารถเลื่อนและยกแคร่อักษรได้ (Sliding, Shifting Carriage)  และลดจำนวนแป้นอักษรลงมาเหลือ  4  แถว  แต่ก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง  ดังนั้นพระอาจวิทยาคมจึงได้ปรึกษากับพนักงานในบริษัทของท่าน  คือ  นายสวัสดิ์  มากประยูร  กับนายสุวรรณประเสริฐ  เกษมณี  โดยนายสวัสดิ์  มากประยูร  ทำหน้าที่ออกแบบประดิษฐ์ก้านอักษรและนายสุวรรณประเสริฐ  เกษมณี  ทำหน้าที่ออกแบบจัดวางตำแหน่งแป้นอักษร  เพื่อให้สามารถพิมพ์ได้ถนัดและรวดเร็ว  จนสำเร็จในปี  พ.ศ.2474  โดยใช้เวลาพัฒนา  7  ปี  และเรียกแป้นอักษรแบบใหม่นี้ว่าแป้นเกษมณี  ตามนามสุกลของผู้ออกแบบ  โดยแป้นแบบเกษมณีมีรูปแบบการจัดวางตัวอักษรในแป้นเหย้าเป็น “ฟ  ห  ก  ด  ่ า  ส  ว”

Thai-clerk

ถึงแม้ในปี  พ.ศ.2508  นายสฤษดิ์  ปัตตะโชติ  นายช่างกรมชลประทานจะได้ทำการปรับปรุงและออกแบบการจัดวางตำแหน่งแป้นอักษรไทยใหม่  ซึ่งเรียกว่าแป้นปัตตะโชติและได้ทำการวิจัยจนพบว่าแป้นปัตตะโชติสามารถพิมพ์ได้เร็วกว่าแป้นเกษมณีถึง  26.8%  ก็ตาม  แต่นักพิมพ์ดีดทั้งหลายได้ชินกับการพิมพ์บนแป้นเกษมณีแล้ว  อีกทั้งต้นทุนในการปรับเปลี่ยนแป้นของเครื่องพิมพ์ดีดที่ใช้อยู่ก็สูง  จึงทำให้แป้นแบบเกษมณียังคงได้รับความนิยมมาจนทุกวันนี้และได้กลายเป็นแป้นพิมพ์ภาษาไทยมาตรฐานสำหรับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน  นอกจากนี้พระอาจวิทยาคม ก็ยังเป็นบุคคลแรกที่เปิดโรงเรียนสอนพิมพ์ดีดภาษาไทยแบบสัมผัสขึ้นในปี  พ.ศ.2470  อีกด้วย

ที่มา : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=146681

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s