วัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพุทธศาสนา


1

วัดเวฬุวันมหาวิหาร  วัดแห่งแรกในพุทธศาสนา  จุดกำเนิด “มาฆบูชา”

กรุงราชคฤห์  อินเดีย – เมืองโบราณครั้งพุทธกาล  ในพระราชอุทยานสวนป่าไผ่ร่มรื่น  วันนี้ต้นไผ่หลายกอถูกตัดออกไปบ้างแล้ว  เพื่อมิให้เป็นที่อยู่ของ “รังผึ้ง” ที่ออกจากรังเป็นอันตรายต่อผู้เข้าไปกราบไหว้สักการะ  ด้วยกลิ่นควันธูป  ผ่านประตูวัดเข้าไปในด้านซ้ายมือที่เคยเป็น “พระมูลคันธกุฎี” ของพระพุทธเจ้านั้น  ปัจจุบันเป็นเนินดิน  แต่ยังไม่ได้ทำการขุดค้น  เนื่องจากมีกุโบร์ของชาวมุสลิมสร้างทับไว้ข้างบนเนินดิน  จึงยังดูรกร้างอยู่ในป่าไผ่

2

ผู้แสวงบุญนิยมไปยัง “ลานจาตุรงคสันนิบาต” อันเป็นลานเล็ก ๆ มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานพรอยู่กลางซุ้ม  ลานนี้สันนิษฐานว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาปาฏิโมกข์ในวันมาฆบูชา  พระสาวกจำนวน  1,250  รูป  หลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา  ได้แก่  การไม่ทำความชั่วทั้งปวง  การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อมและการทำจิตของตนให้ผ่องใส เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

ในสมัยพุทธกาล  สวนป่าไผ่สถานที่อยู่ของกระรอก  กระแต  นั้น  พระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์แคว้นมคธ  ผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนา  ถวายพระราชอุทยานให้เป็นวัดแห่งแรกในพุทธศาสนา  ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้จากทางการอินเดีย  อยู่ที่กรุงราชคฤห์  ประเทศอินเดีย  เมืองบาป  เมืองที่ถูกทิ้งร้างไป  ด้วยเหตุแห่งปิตุฆาต  หลายชั่วอายุคน

3

“ลานจาตุรงคสันนิบาต” ซุ้มพระพุทธรูปกลางลานนี้  เป็นจุด  1  ใน  2  แห่งของกรุงราชคฤห์  ที่ผู้แสวงบุญนิยมไปสักการะ  1  ใน  2  แห่งของกรุงราชคฤห์  อีกจุดหนึ่งคือ  พระมูลคันธกุฎี  บนยอดเขาคิชฌกูฏ

ท่ามกลางสภาพเช่นนี้  วัดเวฬุวันยังคงเงียบสงัด  สงบและสว่างในจิตใจของชาวพุทธที่เดินทางมาเยือนจากทั่วโลกทั้งพระชาวจีน  พระชาวเกาหลี  พระจากทิเบตและชาวอินเดียที่นับถือพุทธ  รวมถึงอุบาสก – อุบาสิกาไทย  ที่เดินทางกันมาที่วัดแรกของพระพุทธศาสนานี้กันอย่างไม่ขาดสาย  ศรัทธายังแน่นแฟ้นมากว่า  2,000  ปี

ที่มา : http://www.clickforclever.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s