ประวัติความเป็นมาของกระบี่กระบอง


เริ่มต้นกำเนิดกระบี่กระบองที่แท้จริงนั้นไม่ทราบแน่ชัดว่าเริ่มต้นกันตั้งแต่ครั้งไหนและใครเป็นผู้คิดค้นขึ้น  เพราะไม่สามารถค้นคว้าจากแหล่งใดได้  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะท่านครูบาอาจารย์รุ่นเก่า ๆ ที่ได้เล่าเรียนและได้เคยสอนแต่ในทางปฏิบัติอย่างเดียวมิได้ห่วงใยที่จะสั่งสอน  ในทางทฤษฎีเลยฉะนั้นศิษย์จึงขาดความรู้ในด้านนี้เสียสิ้น  แต่ด้วยเหตุที่ไทย  เราเป็นนักรบแต่โบราณกาล  กระบี่กระบองซึ่งเป็นเกมของนักรบก็น่าจะได้ริเริ่มกันเป็นเวลานานแล้วด้วยเหมือนกัน  ท่านอาจารย์นาค  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา  เป็นผู้หนึ่งที่ได้เล่าเรียนวิชานี้มาตั้งแต่ยังเป็นเด็กและเป็นผู้ที่รักใคร่ในศิลปะวิชานี้อยู่เสมอในโอกาสที่ท่านได้เป็นอาจารย์ใหญ่  โรงเรียนพลศึกษากลาง  ท่านก็ได้ทดลองสอนนักเรียนขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ  พ.ศ.2478  ต่อมาจึงได้กำหนดวิชากระบี่กระบองไว้ในหลักสูตรของประโยคครูผู้สอนพลศึกษา  เมื่อปี  พ.ศ.2479  นับแต่นั้นมาได้มีผู้เล่าเรียนและสำเร็จมากขึ้นตามลำดับ  บรรดาผู้ที่เล่าเรียนสำเร็จออกไปรับราชการเป็นครูสอนวิชาพลศึกษา  ได้พยายามสอนวิชากระบี่กระบองไปเผยแพร่และเป็นที่สนใจของประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก  จนกระทั่งปัจจุบันนี้ได้บรรจุลงในหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนทั่วไป  จึงนับได้ว่าศิลปะชิ้นนี้นอกจากจะไม่สูญหายไปจากโลกแล้วคงจะเจริญก้าวหน้าหรือแสดงถึงความเป็นเจ้าของในวิชาการแขนงนี้ได้ในอนาคต

สำหรับเครื่องกระบี่กระบองนั้นมีกระบี่  ดาบ  ง้าว  พลอง  ดั้ง  เขน  โล่และไม้สั้น  ซึ่งจำลองมาจากอาวุธจริง ๆ ก็มีกระบี่  ดาบ  ง้าวและพลองเท่านั้น

เครื่องอุปกรณ์ทั้งหมดนี้  นักกระบี่กระบองมักจะเรียกว่า “เครื่องไม้” แบ่งออกเป็น  2  ชนิด คือ

  1. เครื่องไม้รำ
  2. เครื่องไม้ตี

kabee05

เครื่องไม้รำ  ได้แก่  เครื่องกระบี่กระบองซึ่งจำลองมาจากอาวุธจริง  แต่ไม่ค่อยจะเหมือนเดียว  เพราะมุ่งไปในแง่ความสวยงามมากกว่าอย่างอื่น  เมื่อเครื่องไม้นี้ประสงค์จะเอาสวยงามเป็นใหญ่แล้วอาจจะแบบบางไม่แข็งแรง  ผู้แสดงจึงต้องรำด้วยความระมัดระวังที่สุด  ไม่ยอมให้กระทบกระแทกกับวัตถุอื่นใด  ได้เลยเป็นอันขาดถ้าไม่สามารถสร้าง  เครื่องไม้รำสำหรับอาวุธบางชนิดขึ้นได้แล้วตามปกติ  เขามักจะนำอาวุธอันแท้จริงมารำแทน  ซึ่งก็นับว่างดงามและเหมาะสมดีไม่น้อย

kabee06

เครื่องไม้ตี  ได้แก่  เครื่องกระบี่กระบองซึ่งจำลองมาจากอาวุธจริง  เป็นเพียงดูพอรู้ว่าเป็นอะไรเท่านั้น  จุดมุ่งหมายของการสร้าง  คือ  ต้องการให้เบา  เหนียวและแข็งแรง  ไม่หักงอง่าย  เพื่อจะได้ใช้ตีกันอย่างทนทาน  ไม่สิ้นเปลืองและไม่เกิดอันตราย  ส่วนประกอบของกระบี่  ตัวกระบี่มักทำด้วยหวายเทศ  เพราะมีน้ำหนักเบาและเหนียว  หากหาไม่ได้มักจะใช้หวายโปร่งแทน  ยาวประมาณ  1  เมตร  โกร่งกระบี่มักทำด้วยหนังสัตว์มีไว้ป้องกันมือที่จับ

ที่มา : http://tukaping.igetweb.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s