Archive | มิถุนายน 2014

หนีก็รัก – ชิน ชินวุฒิ อินทรคูสิน & ฐิ วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร (ละครเรื่องหนีก็ล่า ซ่าก็รัก)

เธอเป็นคนแสนดี เธอดูแลฉันดี      มากกว่าใคร มากมาย

เธอมีความเข้าใจ                            เธอทำให้ชีวิตฉันเปลี่ยนแปลง ง่ายดาย

จากเรื่องเลวร้าย                             สุดท้ายกลายเป็นดีเมื่อมีเธอ

จะอยู่ตรงไหน                                 มองไปเห็นแต่หน้าเธอ

ก็เธอน่ะ ดีดีดี                                  แต่ไม่อยากคิดถึงเธอ

ก็เธอน่ะ ดีดีดี                                  ไม่อยากเพ้อถึงเธออย่างนี้

ก็เธอนะ ดีดีดี                                  แต่ว่าหนีเท่าไร หัวใจมันก็รักเธอ

เธอไม่ไปไหนไกล                          เธอดูแลใกล้ชิดมากกว่าใคร มากมาย

เธอไม่เป็นเหมือนใคร                     เธอทำให้เรื่องยากนั้นเปลี่ยนเป็น ง่ายดาย

จากเรื่องเลวร้าย                             สุดท้ายกลายเป็นดีเมื่อมีเธอ

จะอยู่ตรงไหน                                 มองไปเห็นแต่หน้าเธอ

ก็เธอน่ะ ดีดีดี                                  แต่ไม่อยากคิดถึงเธอ

ก็เธอน่ะ ดีดีดี                                  ไม่อยากเพ้อถึงเธออย่างนี้

ก็เธอนะ ดีดีดี                                  แต่ว่าหนีเท่าไร หัวใจมันก็รักเธอ

ก็เธอน่ะ ดีดีดี                                  แต่ไม่อยากคิดถึงเธอ

ก็เธอน่ะ ดีดีดี                                  ไม่อยากเพ้อถึงเธออย่างนี้

ก็เธอนะ ดีดีดี                                  แต่ว่าหนีเท่าไร หัวใจมันก็รักเธอ

ก็เธอน่ะ ดีดีดี                                  แต่ไม่อยากคิดถึงเธอ

ก็เธอน่ะ ดีดีดี                                  ไม่อยากเพ้อถึงเธออย่างนี้

ก็เธอนะ ดีดีดี                                   แต่ว่าหนีเท่าไร หัวใจมันก็รักเธอ

Advertisements

ยอมพลีเพื่อเธอ – กอล์ฟ อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา (ละครเรื่องวีรบุรุษกองขยะ)

คนเราเกิดมา หากมีชะตาที่ต่างกัน                 แต่อยู่ที่ใจของเรานั้น
เลือกทางเส้นใด ใจฉันตอบมา                       อยากจะขอเป็นคนที่ดีไว้
ถ้าจะต้องทำในสิ่งใด                                       จะทำด้วยใจ ที่คิดดี
แล้วเธอจะรู้ตัวหรือเปล่า                                  ว่าสิ่งที่ฉันทำไปทั้งหมดนี้
ก็เพราะว่าตัวของฉันนั้นมี                                กำลังใจมาจากเธอ ทั้งชีวิต

ยอมพลีได้ให้แผ่นดินไทย                              ทั้งใจฉัน ยอมพลีได้ให้เธอทั้งใจ
เธอคนเดียว เธอเท่านั้นที่อยู่ในใจ                  อยากให้เธอได้รู้
ฉันจะรักเธอถึงวันตาย ทำเพื่อส่วนรวม          หากถามว่าฉันได้อะไร
บอกเลยว่าทำแล้วสุขใจ                                  เกิดมาครั้งหนึ่งไม่เสียที
แล้วเธอจะรู้ตัวหรือเปล่า                                  ว่าสิ่งที่ฉันทำไปทั้งหมดนี้
ก็เพราะว่าตัวของฉันนั้นมี กำลังใจมาจากเธอ             ทั้งชีวิต ยอมพลีได้ให้แผ่นดินไทย

ทั้งใจฉัน ยอมพลีได้ให้เธอทั้งใจ เธอคนเดียว              เธอเท่านั้นที่อยู่ในใจ อยากให้เธอได้รู้