Archive | กันยายน 2014

ลูกผู้ชายพันธุ์ดี – บุ๋มบิ๋ม สามโทน (ละครเรื่องลูกผู้ชายพันธุ์ดี)

มาแล้ว…ลูกผู้ชายพันธุ์ดี                        ฮีโร่ ฮีโร่ (ฮีโร่ ฮีโร่)  ฮีโร่ ฮีโร่

เกิดเป็นคนทั้งที ต้องเป็นคนดีให้ได้       เกิดเป็นลูกผู้ชาย ขอเป็นผู้ชายพันธ์ดี

ลูกผู้ชายไทยแท้ แต่เป็นผู้ชายพันธุ์ดี     ลูกผู้ชายไทยแท้ แต่เป็นผู้ชายพันธุ์ดี

ฮีโร่ ฮีโร่ (ฮีโร่ ฮีโร่) เป็นฮีโร่ ฮีโร่ …

แผ่นดินของข้า มีแผ่นฟ้าโอบไว้                    ใครคิดทำลาย เจอผู้ชายพันธุ์ดี

ข้าหวงแหนด้วยชีวิต จะปกป้องด้วยชีวี          หมู่บ้านพันธุ์ดี บ้านรัก บ้านเรา ข้ารักบ้านเราเท่าใด

หัวใจรักเจ้าเท่านั้น ห่างเจ้าไม่กี่วัน                 ใจมันคิดถึงแต่เจ้า

ยามเจ้ามีโพยภัย ยามที่เจ้าเดียวดาย            ยามเจ้าไม่มีใคร ข้าจะไปยืนอยู่ใกล้เจ้า

ไปเป็นเกราะคุ้มครองกันเหงา                        เป็นขุนเขาโอบกอดเจ้าไว้

หมู่บ้านพันธุ์ดี ต้องมีแต่เผ่าพันธุ์ดี                 เป็นต้นกล้าที่ดี ค้านสิ่งปองร้าย หมู่บ้านต้องอยู่

แม้ตัวจะตาย ศักดิ์ศรีลูกผู้ชาย ลูกผู้ชายพันธุ์ดี            ลูกผู้ชายไทยแท้ ลูกผู้ชายพันธุ์ดี ฮีโร่ ฮีโร่

(ลูกผู้ชายพันธุ์ดี)  นี่แหละฮีโร่ ฮีโร่ ฮีโร่

(ลูกผู้ชายพันธุ์ดี) ฮีโร่ ฮีโร่              (ฮีโร่  ฮีโร่)  เป็นฮีโร่ ฮีโร่

(ลูกผู้ชายพันธุ์ดี) ฮีโร่ ฮีโร่             (ฮีโร่ ฮีโร่)  เป็นฮีโร่ ฮีโร่ (ลูกผู้ชายพันธุ์ดี)

Advertisements