Archive | ตุลาคม 2014

พ่อนักซิ่ง – ชัชชัย ชาบำเหน็จ & แนน แก้วกาญจน์ (ละครเรื่องแข่งรักนักซิ่ง)

ซิ่งก็พี่ก็ชอบซิ่งก็พี่เป็นนักซิ่งแต่พี่­ก็จริงใจ    ซิ่งก็ต้องชนะรักก็ต้องชนะพี่ไม่เคยลวงใคร

ยอมไม่ได้หรอก ยอมไม่ได้หรอก                                ยิ่งเป็นเรื่องของหัวใจ

รักก็ต้องบอก ลุยไปเลยรู้ วัดกันตรงที่เส้นชัย              เขาว่าพ่อนักซิ่งพูดจาไม่จริงเชื่อกันไม่ได้

คำก็พูดว่ารัก สองคำก็รัก เอะชักยังไง                          เชื่อไม่ได้หรอก เชื่อไม่ได้หรอก คำที่พี่พูดไป

เข้ามาดูกันหน่อยก็จะได้รู้

แข่งรักนักซิ่งจะรีบไปบอกว่าพี่รักน้องจริ­ง    ถ้ายังไม่เชื่อพี่จะให้ทุกสิ่ง (อัยย๊ะ อัยย๊ะ)

แข่งรักนักซิ่งจะรีบไปบอกว่าพี่รักน้องจริ­ง    ถ้ายังไม่เชื่อพี่จะให้ทุกสิ่ง (จริงนะ จริงนะ)

รักน้องจริง อย่าทิ้งน้องนะ                              รักน้องจริง อย่าทิ้งน้องนะ (เออนะ เออนะ…)

แข่งกันให้รู้แพ้รู้ชนะแต่ก็ยอมไม่เป็นล่ะ­ถ้าเรื่องของหัวใจ

บุกน้ำ ลุยไฟ ไปให้ถึง สู้เพื่อความเป็นหนึ่งไปให้ถึงเส้นชัย

หัวใจต้องชนะ เรื่องซิ่งก็ต้องชนะ เร็วช้ามันก็ทำกันได้

วันพระไม่ได้มีหนเดียว จะกี่โค้งกี่เลี้ยวมันก็ต้องรู้กันไป

ได้ยินแล้วพ่อนักซิ่ง พูดจาฟังเชื่อไม่ได้        พี่ไม่ได้หลอก พี่ไม่ได้หลอก ควักให้ดูทั้งหัวใจ

ได้ยินแล้วพ่อนักซิ่ง อะไรก็เชื่อไม่ได้            เข้ามาดูกันหน่อยเธอจะได้รู้

แข่งรักนักซิ่งจะรีบไปบอกว่าพี่รักน้องจริ­ง     ถ้ายังไม่เชื่อพี่จะให้ทุกสิ่ง (อัยย๊ะ อัยย๊ะ)

แข่งรักนักซิ่งจะรีบไปบอกว่าพี่รักน้องจริ­ง     ถ้ายังไม่เชื่อพี่จะให้ทุกสิ่ง (จริงนะ จริงนะ)

แข่งรักนักซิ่งจะรีบไปบอกว่าพี่รักน้องจริ­ง     ถ้ายังไม่เชื่อพี่จะให้ทุกสิ่ง (อัยย๊ะ อัยย๊ะ)

แข่งรักนักซิ่งจะรีบไปบอกว่าพี่รักน้องจริ­ง     ถ้ายังไม่เชื่อพี่จะให้ทุกสิ่ง (จริงนะ จริงนะ)

รักน้องจริง อย่าทิ้งน้องนะ                               รักน้องจริง อย่าทิ้งน้องนะ (เออนะ เออนะ…)

Advertisements