Tag Archive | ประวัติการค้นพบไฟฟ้า

ประวัติการค้นพบไฟฟ้า

ไฟฟ้าหรือ Electricity ในภาษาอังกฤษมาจากคำว่า ēlectricus ในภาษากรีกเป็นสิ่งที่เราพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน  ซึ่งประวัติความเป็นมาของไฟฟ้านั้น  เท่าที่ได้ทราบกันมาเชื่อว่ามีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณที่กล่าวถึงปลาไฟฟ้าและการรักษาโรคด้วยปลาไฟฟ้า

thales

ภาพรูปปั้นของเทลีส  ผู้ที่ได้ชื่อว่าค้นพบไฟฟ้าสถิตเป็นคนแรก

ที่มา http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Thales.jpg

แต่ในเรื่องราวของไฟฟ้าที่จะขอกล่าวอย่างจริงจังก็คือ  เรื่องราวการค้นพบไฟฟ้าของเทลีส (Thales)  เมื่อประมาณ  600  ปีก่อนคริสตกาล  โดยเทลีสได้ค้นพบไฟฟ้าสถิตจากแท่งอำพัน  เขาได้ให้ข้อสังเกตว่าเมื่อนำแท่งอำพันถูกับผ้าขนสัตว์  แล้ววางแท่งอำพันไว้ใกล้กับวัตถุชิ้นเล็ก ๆ เช่น  เศษไม้จะทำให้เศษไม้เคลื่อนที่เข้าหาแท่งอำพัน  นั่นคือ  แท่งอำพันจะมีอำนาจอย่างหนึ่งที่ดึงดูดวัตถุได้

gilbert

ภาพของวิลเลี่ยม  กิลเบิร์ต  ผู้บัญญัติศัพท์ Electricus

ที่มา – http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/William_Gilbert.jpg

ต่อมาในราวปี  พ.ศ.2143 (ซึ่งถ้าเทียบระยะเวลาการค้นพบของเทลีส  นับว่าเป็นเวลานานมากเลยทีเดียว)  นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อว่าวิลเลี่ยม  กิลเบิร์ต (William Gilbert)  ได้ทำการศึกษาผลที่เกิดจากการขัดสีแท่งอำพันอย่างละเอียด  เขาจึงให้ชื่ออำนาจนี้ว่า Electricus ซึ่งมีความหมายถึง  คุณสมบัติของการดึงดูดวัตถุเล็ก ๆ หลังจากการขัดสีและเรียกในภาษาอังกฤษว่า Electric/Electricity ที่แปลเป็นไทย  คือ  ไฟฟ้านั่นเอง

franklin

ภาพวาดแสดงการทดลองของเบนจามิน  แฟรงคลิน (ซึ่งทุกคนไม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง  เพราะมีนักวิทยาศาสตร์เสียชีวิตมากมายหลังจากการทำตามแฟรงคลิน)

ที่มา – http://www.familysecuritymatters.org/imgLib/20080725_franklin_ben.jpg

ในปี  พ.ศ.2295  เบนจามิน  แฟรงคลินได้ทำการทดลองติดลูกกุญแจโลหะไว้ที่หางว่าว  แล้วปล่อยลอยขึ้นในวันที่ท้องฟ้ามีลมพายุรุนแรง  เขาพบว่าประกายไฟกระโดดจากลูกกุญแจ  โลหะสู่หลังมือของเขา (มีเอกสารออนไลน์ที่สรุปเรื่องราวของเขาสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ (2))  ซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบไฟฟ้าในธรรมชาติ  ซึ่งประโยชน์ของการทดลองของแฟรงคลินที่เราพบเห็นได้ในปัจจุบันคือ  สายล่อฟ้าที่ช่วยชีวิตมนุษย์จากการถูกฟ้าผ่ามาจนถึงทุกวันนี้

voltaicPile2

ภาพโครงสร้างของชุดศักย์ไฟฟ้า (voltaic pile)

ที่มา – http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Voltaic_pile.svg

voltaicPile1

ชุดศักย์ไฟฟ้า (voltaic pile)  ของอเล็สซานโดร  โวลตา

ที่มา – http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/VoltaBattery.JPG

นอกจากนี้ยังมีการค้นพบไฟฟ้าในสิ่งมีชีวิตของลุยจิ  กัลวานี (Luigi Galvani)  ในปี  พ.ศ.2334  และการสร้างชุดศักย์ไฟฟ้า (voltaic pile)  ของอเล็สซานโดร  โวลตา (Alessandro Volta)  ในช่วงปี  ค.ศ.1800  ซึ่งทำมาจากชั้นของสังกะสีและทองแดงวางสลีบกันคั่นด้วยผ้าชุบสารละลายอิเล็กโตรไลท์ (Brine)  ซึ่งอาจถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเซลล์ไฟฟ้าเคมีในปัจจุบัน

faraday2

รูปสมัยหนุ่มของไมเคิล  ฟาราเดย์

ที่มา – http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/M_Faraday_Th_Phillips_oil_1842.jpg

faraday1

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องแรกของโลก (Faraday’s disc)

ที่มา – http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Faraday_disk_generator.jpg

ยังมีบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งในประวัติการค้นพบทางไฟฟ้าที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ  ไมเคิล ฟาราเดย์ (Michael Faraday)  โดยเขาพบว่าเมื่อนำสายลวดพันรอบกระดาษม้วนเป็นทรงกระบอก นำปลายทั้ง  2  ข้างของขดลวดต่อเข้ากับเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าและเมื่อแม่เหล็กเคลื่อนที่ผ่านทรงกระบอกเข็มของเครื่องวัดมีการเบนไปจากตำแหน่งเดิมนั่นคือ  มีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น  โดยหลักการดังกล่าวได้ถูกนำมาผลิตเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เรียกว่า  ไดนาโม (Dynamo)  ซึ่งเป็นหลักการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังลมในปัจจุบัน

เรื่องราวทางไฟฟ้าที่น่าสนใจอ่านเพิ่มเติม (ออนไลน์)

(1)       http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical

(2)       http://ira.usf.edu/CAM/exhibitions/1998_12_McCollum/supplemental_didactics/23.Uman1.pdf

ที่มา : http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/science03/11/Electricity-web/html/content-html/historyElectric.html

Advertisements